Projekty badawcze

Systemy nawadniające

Uniwersalne, bezprzewodowe urządzenie do uruchamiania systemów nawadniających

Urządzenie to powstało w wyniku przedsięwzięcia badawczego pt. „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie uniwersalnego, bezprzewodowego urządzenia do uruchamiania systemów nawadniających” , które realizowaliśmy w ramach programu pilotażowego o nazwie „Voucher Badawczy”, odbywającego się w województwie kujawsko-pomorskim. Systemy nawadniające po okresie zimowym oraz po pierwszej instalacji czy rozbudowie wymagają corocznego uruchamiania i regulacji.

Systemy nawadniające

Urządzenie do uruchamiania systemów nawadniających znacznie eliminuje następujące problemy:

  • konieczność korzystania ze sterowników przeznaczonych do eksploatacji, a nie do uruchamiania systemów nawadniających
  • utrudniony dostęp do sterowników przeznaczonych do eksploatacji, które instalowane są często w miejscach niedostępnych dla usługodawcy
  • wydłużony czas procesu uruchamiania i regulacji związany z faktem, że sterowniki na rynku rzadko są wyposażone w moduły zdalnego sterowania, dodatkowo niekompatybilne z uwagi na mnogość dostawców tego typu sprzętu
  • ograniczony zakres funkcjonalny, wynikający z przeznaczenia sterowników – eksploatacja nie wymaga pracy „na zakładkę”, tzn. możliwości jednoczesnego włączenia kilku sekcji w krótkim czasie
  • nadmierne, nieracjonalne zużycie wody, co wiąże się z kosztami, problemem ekologicznym czy też stwarza ryzyko niekorzystnego dla upraw przewodnienia lub uszkodzenia roślin, zwłaszcza młodych

Opracowanie i wykonanie prototypu do precyzyjnego dozowania wody dla automatycznych  systemów

nawadniania o podwyższonej niezawodności:

Efektami  badań stosowanych i prac rozwojowych są:

  • oryginalny pracujący w warstwie drugiej i trzeciej protokół komunikacyjny przeznaczony do komunikacji w zawodnym środowisku pomiędzy przepływomierzem a sterownikiem
  • bezinwazyjny sposób (metoda) wyłączenia zaworów w standardowych systemach nawadniających,bez ingerencji w oprogramowanie czy obwody zasilania sterownika lub zaworów- wykorzystano obwód wejścia czujnika deszczu
  • ulepszony sposób dozowania wody

Efektem całego przedsięwzięcia badawczego jest:

  • bardziej racjonalne zużycie wody, tym mniejsze im większe wahania ciśnienia w sieci i większy pobór (przepływ , powierzchnia, średni czas nawadniania)
  • zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki radykalnemu zmniejszeniu ryzyka związanego z wpływem niewłaściwego nawadniania na wegetację roślin (zwłaszcza młodych)

Dzięki realizacji powyższego przedsięwzięcia badawczego jakość wykonywanych usług znacznie wzrasta.